COMITÈ DE COMPETICIÓ

S'encarregarà de conèixer i resoldre les reclamacions presentaes sobre qüestions que, sense tenir naturalesa disciplinària, es plantegin en relació o com a conseqüènciade la pràctica de l'esport del Futbol 7

Persona encarregada: Carles Juanola

carles.juanola@fedamar.com

COMITÈ DE DISCIPLINA

Conèixer, jutjar i, si s'escau, sancionar tant les infraccions de les regles de joc, comeses amb motiu de la celebració d'un partit organitzat per la Fundació, com les ingacions de la conducta esportiva; així com les infraccions a la conducta associativa que comportiun un perjudici per al bon ordre de les relacions entre els membres de la lliga.

Persona encarregada: Andrea Cobo

andrea.cobo@fedamar.com