kedem - blanes

Nom del club
kedem La Masia
Adreça del club
Plaza caceres, 4 1º bajos
Dades de contacte
Manuel Mesas
TLF: 622920060
Mail: kedemblanes@gmail.com
Responsable d'Activitat
Manuel Mesas
TLF: 622920060
Mail: kedemblanes@gmail.com
Camp de joc
Camping La Masia
Carrer de Formentere, 6, 17300 Blanes (Girona)
972331013
Dia i hora de joc
Dissabte matí (horari a confirmar)
Color 1a equipació
Samarreta groga - Pantalons blaus
Color 2a equipació