MISSIÓ

Facilitar la pràctica d’esport i altres activitats de lleure a les persones amb discapacitat.

Contribuir a la integració, a la igualtat d’oportunitats i a la inclusió en l’esport i en la vida amb el desenvolupament de les relacions socials.

Enfortir les iniciatives de participació social i esportiva del col·lectiu.

Sensibilització i visibilitat de la realitat i del dia a dia dels discapacitats amb les activitats inclusives.

Demostrar que tothom pot realitzar les activitats que vulgui

OBJECTIUS

Educar en l'esport, inculcant esperit de superació a tots els participants.

Combinar els conceptes de competició i germanor, fent que cada jornada sigui una festa tant dins com fora del camp.

VISIÓ

Iniciar i facilitar la competició de tots els participants que ho desitgin. Donar oportunitats a tot el col·lectiu i fer-ne ressó en tots els àmbits possibles.

Consolidar i normalitzar weleague7 i qualsevol altra iniciativa similar. Aconseguir que cada vegada més entitats esportives es volquin amb la inclusió d'equips i se segueixin creant aliances entre clubs esportius i entitats d'integració.