Instruccions en cas d'accident

En cas d'accident s'hauran de seguir aquestes instruccions.


Quadre mèdic: Quadre mèdic

La pòlissa de l'assegurança està a la descripció del grup de wathsapp de la weleague